Phòng làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ ở Dinh Độc Lập đã được mở cửa cho công chúng tham quan lần đầu tiên sau hơn 40 năm.

 

 

 

 

 

 

 

Đọc thêm  Vụ tham nhũng chấn động Sài Gòn xưa của cha vợ vua Minh Mạng

 

Related Post

BÌNH LUẬN