Đây là những bức ảnh chân thực về việc sử dụng những cực hình xử tử khiếp đảm dành cho phạm nhân triều Thanh, Trung Quốc. 

 

 

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-2

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-14

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-13

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-12

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-11

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-10

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-9

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-8

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-7

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-6

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-5

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-4

cuc-hinh-xu-tu-kinh-hoang-danh-cho-pham-nhan-trung-quoc-hinh-3

 

Đọc thêm  Việt Nam 1989 qua 43 bức ảnh màu của David Alan Harvey

 

Theo Sina

Related Post

BÌNH LUẬN