Chùm ảnh siêu hiếm về thời thơ ấu của Hoàng đế Bảo Đại

4074

Hoàng đế Bảo Đại là vị hoàng đế duy nhất của Việt Nam có những bức ảnh sinh động về thời thơ ấu của mình.

baodaithoau-2
Hoàng tử Vĩnh Thụy cùng vua cha Khải Định và bà nội – Hoàng thái hậu Tiên Cung (Dương Thị Thục).
baodaithoau-10
Một bức ảnh chân dung Hoàng đế Bảo Đại thời thơ ấu, lúc này là Hoàng tử Vĩnh Thụy.
baodaithoau-1
Hoàng tử Vĩnh Thụy lúc 6 tuổi, năm 1919.
baodaithoau-9
Thái tử Vĩnh Thụy cùng vua Khải Định ở Mộ chiến sĩ vô danh.
baodaithoau-7
Thái tử Vĩnh Thụy cùng vua Khải Định ở Mộ chiến sĩ vô danh.
baodaithoau-8
Thái tử Vĩnh Thụy cùng vua Khải Định ở Mộ chiến sĩ vô danh.
baodaithoau-6
Thái tử Vĩnh Thụy cùng vua Khải Định thăm Mộ chiến sĩ vô danh (bên dưới Khải Hoàn Môn Paris) năm 1922.
baodaithoau-5
Hoàng thái tử Vĩnh Thụy (bên phải) trên tàu Azay le Rideau khi trên đường sang Pháp du học năm 1922.
baodaithoau-4
Hoàng tử Vĩnh Thụy khi được truy phong Hoàng thái tử để chuẩn bị du học Pháp.
baodaithoau-3
Hoàng tử Vĩnh Thụy (ngồi ghế) và hoàng thân Vĩnh Cẩn trong phòng riêng của vua Khải Định.

 

Theo Kiến Thức

Bài viết liên quan :

Comments

comments

Đọc thêm
Ảnh hiếm về nhà máy thuốc phiện ở Sài Gòn xưa