Loạt ảnh Sài Gòn năm 1966 qua ống kính của tác giả Jim Burns – nhà địa chất học làm việc cho quân đội Mỹ thời chiến tranh Việt Nam.

sai-gon-nam-1966-song-dong-trong-anh-cua-jim-burns-hinh-2

sai-gon-nam-1966-song-dong-trong-anh-cua-jim-burns-hinh-3

sai-gon-nam-1966-song-dong-trong-anh-cua-jim-burns-hinh-4

sai-gon-nam-1966-song-dong-trong-anh-cua-jim-burns-hinh-6

sai-gon-nam-1966-song-dong-trong-anh-cua-jim-burns-hinh-7

sai-gon-nam-1966-song-dong-trong-anh-cua-jim-burns-hinh-9

sai-gon-nam-1966-song-dong-trong-anh-cua-jim-burns-hinh-10

 

Related Post

BÌNH LUẬN