Loạt ảnh khổ phim vuông do cựu binh Mỹ Dennis Jax thực hiện trong những năm 1964 – 68 tái hiện khá chân thực diện mạo của Sài Gòn thập niên 1960.

 

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-1

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-2

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-3

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-4

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-5

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-6

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-7

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-8

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-9

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-10

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-11

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-12

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-13

bo-anh-phim-vuong-an-tuong-ve-sai-gon-thap-nien-1960-hinh-14

Related Post

BÌNH LUẬN