Ảnh màu vô cùng hiếm về Việt Nam năm 1954

0
1951

Những bức ảnh màu hiếm hoi do phóng viên chiến trường huyền thoại Robert Capa thực hiện ở Việt Nam năm 1954.

 

anh-mau-vo-cung-hiem-ve-viet-nam-nam-1954-hinh-1

 

anh-mau-vo-cung-hiem-ve-viet-nam-nam-1954-hinh-2

 

anh-mau-vo-cung-hiem-ve-viet-nam-nam-1954-hinh-3

 

anh-mau-vo-cung-hiem-ve-viet-nam-nam-1954-hinh-4

 

anh-mau-vo-cung-hiem-ve-viet-nam-nam-1954-hinh-5

 

anh-mau-vo-cung-hiem-ve-viet-nam-nam-1954-hinh-6

 

Đọc thêm
Ảnh hiếm về loạt công trình phương Tây ở Huế thời thuộc địa

anh-mau-vo-cung-hiem-ve-viet-nam-nam-1954-hinh-7

 

anh-mau-vo-cung-hiem-ve-viet-nam-nam-1954-hinh-8

 

anh-mau-vo-cung-hiem-ve-viet-nam-nam-1954-hinh-9

 

Bài viết liên quan :

Comments

comments

BÌNH LUẬN